Duże znaczenie ma wysokość stopy procentowej. Kiedy zostaje ona podwyższona, wzrasta całkowita kwota zadłużenia w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, a to oznacza konieczność posiadania większego wkładu własnego. Wpływ mają również stale rosnące ceny nieruchomości.