To zalecenia w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które wykorzystywane są w bankach objętych przepisami polskiego prawa. Jest kilka czynników które mogą mieć wpływ na wysokość wymaganego wkładu własnego. Duże znaczenie ma wysokość stopy procentowej.