Na czym polega kredyt denominowany do franka szwajcarskiego? Przeciwnie niż w wypadku innych umów, zarówno kwota, jaką dostaje klient, jak i ta, którą musi spłacić, warunkowana jest kursem franka na dany dzień – a kurs ten ustalany jest wewnętrznie przez bank.