Wniosek kredytowy można złożyć online. W ramach kredytu hipotecznego można skorzystać z wakacji kredytowych. Decydując się na kwotę, która nie przekroczy 300 000 zł, klient zostanie objęty uproszczoną procedurą wyceny nieruchomości. kredyty hipoteczne w ,