Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o kredyt na dom lub mieszkanie jest rozległa, poniżej lista aktualnych pism i zaświadczeń….Podczas starań o kredyt hipoteczny niezbędny będzie też oryginał zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z tytułu obowiązkowych składek i oryginał pisma z Urzędu Skarbowego w sprawie niezalegania z tytułu zobowiązań podatkowych. kredyty hipoteczne w ,