Wskazuje się między innymi na klauzule abuzywne, które dawały pole do nadużyć (najczęściej są to klauzule, na których kształt kredytobiorca nie miał wpływu, a ich sformułowania były sprzeczne z dobrymi obyczajami i niekorzystne dla klienta).