W przypadku kryzysów, zahamowania PKB i rosnącej inflacji, wysokość wkładu własnego również może ulegać zmianie. Wreszcie liczy się również polityka kredytowa banków. Ile wynosi wkład własny w 2019 roku? Zgodnie z Rekomendacją S wkład własny w 2019 roku powinien wynosić 20%.