Tematybanki

Co sprawdza bank kiedy wnioskujesz o kredyt hipoteczny?

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie jest łatwym zadaniem, głównie z tego względu, iż banki bardzo skrupulatnie sprawdzają każdego klienta, który się o niego ubiega. Co dokładnie jest weryfikowane? Na co zwraca uwagę bank, gdy wnioskuje się o kredyt hipoteczny?…Jeżeli w przeszłości miałeś inne zobowiązania i spłacałeś je regularnie – jest to ogromny plus dla banku, w którego oczach stajesz się klientem bardziej wiarygodnym.

Masz kredyt denominowany do franka szwajcarskiego? Zobacz, jak się go pozbyć

Dlaczego umowy z bankami są unieważniane? Obecnie coraz więcej spraw o kredyty jest rozstrzyganych przez sądy na korzyść klientów banków….Ponieważ jednak prawo bankowe jest skomplikowane, a banki, jak wiemy, mają dobrych prawników, kredyt denominowany do franka szwajcarskiego to sprawa dla profesjonalistów (www.kancelariakredytobiorcy.pl).

Procedura kredytu hipotecznego krok po kroku

By poznać twoją historię kredytową, banki sięgają po dane z baz takich jak Biuro Informacji Kredytowej i Krajowy Rejestr Dłużników….Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, decyzja banku powinna zapaść w ciągu 21 dni od momentu, gdy dostarczysz komplet wymaganych dokumentów. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz projekt umowy. Zapoznaj się z nim dokładnie, zanim go podpiszesz.

Jak dostać kredyt na mieszkanie?

Niektóre banki wymagają od swoich klientów również drugi dokument ze zdjęciem, może być to paszport lub prawo jazdy….Zdolność kredytowa a decyzja banku Jednym z najważniejszych czynników, które decydują o tym, czy bank przyzna ci kredyt hipoteczny, jest twoja zdolność kredytowa. Stanowi ona formę zabezpieczenia, daje pewność bankowi, że będziesz w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie w terminie.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są potrzebne?

Kupując działkę trzeba też okazać w banku odpis z księgi wieczystej nieruchomości oraz akt notarialny, w którym stwierdzono prawo własności zbywcy….Prowadząc działalność gospodarczą należy przedłożyć w banku wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.