Poniżej zamieszczono ważne wytyczne korzystania ze strony i zamieszczania treści na hipotekakredyt.pl.

1. Postanowienia generalne
1.1. Aby móc kompletnie użytkować bloga oraz umieszczać w nim treści, należy przejść przez darmową rejestrację.
1.2. Rejestracja w witrynie jest jednoznaczna z wyrażeniem przyzwolenia na postanowienia ustalone w regulaminie.
1.3. Według przepisu 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. niedozwolone jest kopiowanie i przedrukowywanie treści umieszczonych na blogu hipotekakredyt.pl. Naruszenie tego przepisu wiąże się ze zgłoszeniem na policję.
1.4. Twórca jest w pełni odpowiedzialny za zamieszczony treść. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy będące rezultatem zastosowania się do artykułów zamieszczonych na blogu.
1.5. Autor tekstu informuje, że ma kompletne prawa autorskie.
1.6. Treści nie mogą być zamieszczane na pozostałych serwisach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na hipotekakredyt.pl.
1.7. Teksty, które nie spełniają wytycznych, będą odrzucone. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody bez przedstawiania prawdziwej pobudki.
1.8. Na hipotekakredyt.pl funkcjonuje wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Użytkownik rozumie, że serwis ma styl informacyjno-rozrywkowy, podobnie jak dodawane na nim treści. Nie stanowią one porad ani instrukcji postępowania w sprecyzowanych realiach. Publikowane felietony prezentują osądy ich autorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych pod publikacjami.

2. Publikowanie artykułów na blogu
2.1. Zawartość artykułu powinna być zgodna z regułami polskiej gramatyki i ortografii. Treści z rażącymi pomyłkami nie zostaną zamieszczone.
2.2. Zawartość tekstu musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i być atrakcyjna dla internautów.
2.3. Każdy tekst winien być oryginalny, interesujący i czytelny dla internautów.
2.4. Dodawane artykuły winny mieć powyżej 2500 zbs.
2.5. W artykule możliwe jest wstawienie najwyżej jednego linka w postaci URL lub brand.
2.6. Publikacja i linki prowadzące do zewnętrznych stron nie powinny prezentować zawartości niezgodnych z prawem oraz treści dla osób pełnoletnich.
2.7. Do wszystkich publikacji należy dodać grafikę. Grafika nie może naruszać przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.