Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są potrzebne?

Procedura przyznawania kredytu hipotecznego jest złożona, wymaga dopełnienia wielu formalności. Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o kredyt na dom lub mieszkanie jest rozległa, poniżej lista aktualnych pism i zaświadczeń.

Dokumenty ogólne do kredytu hipotecznego

Wybór nieruchomości i najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego to dopiero początek żmudnego procesu ubiegania się o środki potrzebne do sfinansowania wymarzonego domu lub mieszkania. Dokumentacja kredytowa jest dla wielu osób przytłaczającym problemem, jednak warto podejść do tej kwestii zadaniowo, dowiedzieć się w banku jakich zaświadczeń wymaga i od razu rozpocząć przygotowania w tym zakresie.

Podstawowe, niezbędne dokumenty do kredytu hipotecznego to bankowy formularz wniosku, w którym należy wypełnić rubryki zgodnie ze stanem faktycznym, zawrzeć dokładne dane osobowe. We wstępnym etapie procedury starań o środki niezbędny jest również dokument potwierdzający tożsamość wraz ze zdjęciem.

Jakie dokumenty potwierdzające źródło dochodów są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Bank uzależnia rodzaj wymaganej dokumentacji od tego jakie są źródła naszych dochodów. Jeżeli pracujemy na etacie musimy przygotować umowę na czas określony lub nieokreślony, na druku bankowym udokumentować źródło zatrudnienia i wysokość uzyskiwanych dochodów. Potrzebne będzie też zaświadczenie ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzano składki przez określony wymogami banku czas, warto też odszukać druk PIT-37 z potwierdzeniem przyjęcia go przez Urząd Skarbowy.

Prowadząc działalność gospodarczą należy przedłożyć w banku wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Podczas starań o kredyt hipoteczny niezbędny będzie też oryginał zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z tytułu obowiązkowych składek i oryginał pisma z Urzędu Skarbowego w sprawie niezalegania z tytułu zobowiązań podatkowych.

Prowadzący działalność w oparciu o księgę przychodów i rozchodów muszą przedłożyć KPIR za poprzedni i bieżący rok obrachunkowy.

Kredyt hipoteczny – dokumenty dotyczące nieruchomości

Rodzaj dokumentacji dotyczącej nieruchomości, której wymaga instytucja finansowa podczas procesu przyznawania środków w ramach kredytu hipotecznego jest warunkowany charakterem inwestycji na jaką mamy zamiar zaciągnąć dług. Inne dokumenty są wymagane kiedy w naszych planach pojawia się zakup działki, a inne kiedy chcemy sfinansować zakup mieszkania.

dokumentacja kredytu hipotecznego

W pierwszym przypadku potrzebne będą umowa przedwstępna, dokument potwierdzający fakt wniesienia wkładu własnego, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów. Niezbędny będzie też wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z danymi na temat przeznaczenia terenu pod zabudowę. Kupując działkę trzeba też okazać w banku odpis z księgi wieczystej nieruchomości oraz akt notarialny, w którym stwierdzono prawo własności zbywcy.

Wśród dokumentów niezbędnych przy zakupie mieszkania należy wymienić min. umowę przedwstępną zawartą ze sprzedawcą, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego oraz operat szacunkowy.

2 Comments

  1. Tak naprawdę samemu bardzo trudno jest takie dokumenty ogarnąć, najlepiej w tej sprawie zaufać doradcy kredytowemu

  2. Bardzo fajnie wszystko opisane. Z tą listą kompletowałam dokumenty, ale bank wystąpił jeszcze o wiele, wiele innych. Tak więc trzeba się liczyć z tym, że będzie się donosić i donosić, a w efekcie wciąż opóźniać wydanie decyzji kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *