AutorKarolina Durszka

Program rządowy pozwalający na zakup mieszkania bez wkładu własnego. Co warto wiedzieć?

Wielu Polaków w ostatnich latach nie mogło pozwolić sobie na zakup mieszkania, ponieważ nie spełniali wymagań kredytu hipotecznego, a mianowicie, nie mieli odłożonych pieniędzy na wkład własny. W 2022 roku Polski Ład ułatwia sprawę tym, którzy marzą o własnym mieszkaniu, uruchamia program “Mieszkanie bez wkładu własnego”. O tym, czym on jest i jakie są wymagania, które trzeba spełnić, dowiecie się w tym artykule.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego do tej pory nie było możliwe. Część osób mogła wspomóc się darowiznami finansowymi, środkami z IKE i IKZE, udokumentowanym wpłaconym zadatkiem za mieszkanie czy posiadaną nieruchomością, ponieważ te rzeczy mogły wliczać się jako wkład własny do kredytu hipotecznego. Więcej o tym, co można przeznaczyć na wkład własny, przeczytasz na naszej stronie. W większości banków obowiązuje jednak od 10 do 20% wkładu własnego i jest to wymóg z góry narzucony bankom, który ma chronić bank.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Od 27 maja 2022 roku, istnieje jednak możliwość wzięcia kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Chodzi o rządowy program “Mieszkanie bez wkładu własnego”, który jest formą pomocy dla osób, które marzą o własnym mieszkaniu, ale nie posiadają wystarczających środków, by móc wnioskować o kredyt hipoteczny.

Na czym polega program mieszkaniowy bez wkładu własnego?

Dostanie kredytu hipotecznego, z pewnością jest łatwiejsze, jednak są wymagania, które kredytobiorca musi spełnić. Między innymi, musi posiadać zdolność kredytową i dobrą historię kredytową, która sprawia, że jest wiarygodny finansowo. Kredyt musi zostać udzielony na minimum 15 lat. Część kwoty, którą pożycza państwo, nie może przekraczać 20% wartości nieruchomości, by skorzystać z programu, cena mieszkania nie może przekraczać obowiązującego limitu cenowego. Ustawa kredytowa zawiera w sobie mechanizmy, które ograniczają potencjalny wzrost cen mieszkań, program zakłada maksymalną cenę mieszkania za 1 m2.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” korzystny dla rodzin wielodzietnych

Kredyt może być dobrą opcją, dla osób, które posiadają dzieci, albo chcą je mieć. Ponieważ program przewiduje coś takiego, jak spłata rodzinna. Co znaczy, że jeśli w gospodarstwie domowym, pojawi się drugie dziecko, zobowiązanie kredytowe zostanie zmniejszone o 20 tysięcy złotych. Jeśli rodzinie urodzi się trzecie i kolejne dziecko to zobowiązanie kredytowe zostanie zmniejszone o 60 tysięcy złotych. Kredyty na mieszkanie bez wkładu własnego udzielane są tylko przez banki, które zawarły umowę z BGK.

Warunki programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Kredytobiorca nie może być właścicielem innego mieszkania, ponieważ program skierowany jest głównie do osób, które marzą o swoim pierwszym mieszkaniu, nie można z niego korzystać jeśli będzie to kolejna nieruchomość. Wyjątkiem są rodziny wielodzietne, jeśli gospodarstwo domowe ma troje dzieci, może posiadać mieszkanie o 50 m2, jeśli dzieci jest czworo to kredytobiorca może posiadać mieszkanie o metrażu 90 m2. Dla rodzin, które posiadają więcej niż czwórkę dzieci, limitu metrażowego już nie ma. W razie wątpliwości związanych z programem można zgłosić się do MRiT, który zajmuje się wyjaśnianiem i interpretacją przepisów związanych z programem Nowego Ładu.

Czy można otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Wiele osób decyduje się na własne mieszkanie, często jest to bardziej opłacalne niż opłacanie wysokiego czynszu. Jednak coraz mniej Polaków może sobie pozwolić na zakup mieszkania. Nierzadko jest tak, że kredyt hipoteczny jest jedyną opcją, która na to pozwala. Przeszkodą często jest jednak obowiązkowy wkład własny. Potencjalni kredytobiorcy nie są w stanie odłożyć kwoty, którą mogliby przeznaczyć na wkład własny. Czy zatem wszystko stracone? Czy można otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? Okazuje się, że tak. Opcji jest kilka, opowiemy o nich w poniższym artykule.

Dlaczego banki wymagają wkładu własnego?

Aktualnie wzięcie kredytu bez wkładu własnego jest niemożliwe, chyba że z pomocą rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który został uruchomiony w ramach Polskiego Ładu. Program zapewnia obywatelom pożyczkę na wkład własny, dzięki, której mogą wziąć kredyt hipoteczny. To póki co, jedyny sposób, by otrzymać pieniądze na zakup mieszkania bez oszczędności.

Wkład własny jest wymagany przez banki, by zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Bankom zależy, by kredytobiorca był jak najbardziej wiarygodny finansowo. Posiadanie wkładu własnego ma być potwierdzeniem tego, że kredytobiorca będzie zdolny spłacać zobowiązanie. Z tego samego powodu instytucje bankowe często wymagają lub zachęcają do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kredytu, który ma być zabezpieczeniem banku przed stratami finansowymi.

Rekomendacja S, powód wysokich wkładów własnych

Wysokość wkładu własnego zależy od rekomendacji S, czyli wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S jest skierowana do banków spółdzielczych i komercyjnych. To zbiór praktyk, które zapewniają bezpieczne zarządzanie kredytami, celem rekomendacji S jest większe bezpieczeństwo instytucji bankowych. Rekomendacja S reguluje zasady przyznawania kredytów hipotecznych i ustala reguły, które banki muszą bezwzględnie przestrzegać. Jeszcze w marcu obowiązywał 2,5% bufor przy liczeniu zdolności kredytowych klientów. Aktualnie, KNF obliguje banki do przyjęcia buforu o minimum 5%. Niestety nie działa to na korzyść przyszłych kredytobiorców, to znaczy, że dostanie kredytu, jest utrudnione. Wiąże się to z rosnącą inflacją.

Ile wkładu własnego potrzebujemy?

Wkład własny w większości banków wynosi 20% od kwoty nieruchomości. Jeśli wartość mieszkania jest bardzo wysoka, bank może zażądać wyższego wkładu, wtedy wysokość wkładu własnego jest ustalana indywidualnie. Na rynku są banki komercyjne, które wymagają tylko 10% wkładu własnego, jednak w tym przypadku, wykupienie ubezpieczenia kredytowego jest często obowiązkowe. Jeśli zależy nam na kredycie hipotecznym, wniosek o kredyt warto złożyć w banku, który ma mniejsze wymagania. Zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S, banki mogą oferować klientom kredyt hipoteczny, który nazywany jest „klucz za dług”, bank wymaga 30% wkładu własnego, ale klient w trudnej sytuacji może zrzec się długu, oddając mieszkanie.

Co zamiast wkładu własnego przy kredycie hipotecznym?

Wysokość wkładu własnego

Każdy bank komercyjny posiada inną ofertę kredytu hipotecznego, różnią się one warunkami przyznawania kredytu hipotecznego, ale też wysokością wkładu własnego. Niektóre banki, takie jak BNP Paribas czy ING Bank Śląski wymagają od przyszłego kredytobiorcy 20% wkładu własnego, inne takie jak Alior Bank czy mBank wymagają już tylko 10%. Przed zdecydowaniem się na kredyt, warto sprawdzić oficjalne strony banków komercyjnych, by dowiedzieć się, jakie mają wymagania.

Co zamiast wkładu własnego przy kredycie hipotecznym?

Nie wszyscy są jednak w stanie odłożyć oszczędności, które mogliby przeznaczyć na wkład własny na mieszkanie. Całe szczęście, do wkładu własnego na kredyt hipoteczny, wliczają się także inne rzeczy, które mogą nam pomóc zdobyć upragnione mieszkanie.

1. Darowizna

Darowizny finansowe mogą stanowić część wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Pomóc nam mogą najbliżsi. Darowizny od najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo) nie podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem że zgłosimy darowiznę w formularzu SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym w ciągu pół roku od otrzymania jej wraz z potwierdzeniem przelewu. Ważne jest spisanie umowy, w której uwzględnione jest oświadczenie darczyńcy i osoby darowanej, dane powyższych osób, określone daty i podpisy.

2. Zadatek do mieszkania

Do wkładu własnego wlicza się także zadatek, jeśli więc musieliśmy wpłacić zadatek na mieszkanie, to będzie on traktowany jako część wkładu własnego do kredytu. Ważne jest, tylko by potwierdzić wpłatę w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości.

3. IKE i IKZE

Jeśli sukcesywnie gromadzimy środki na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego czy Indywidualnym Koncie Emerytalnym, to bank może potraktować te oszczędności jako część wkładu własnego do kredytu.

4. Nieruchomość jako wkład własny

Jeśli posiadamy mieszkanie, którego jesteśmy jedynym właścicielem (nie może to być nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielem) możemy je potraktować jako wkład własny do kredytu hipotecznego. Mieszkanie musi jednak zostać wycenione przez rzeczoznawcę, dodatkowo potrzebne jest potwierdzenie, że mieszkanie zostanie sprzedane, zaraz po wprowadzeniu się do nowego. To warunek niezbędny w tym przypadku.

Wkład własny od państwa

W maju 2022 roku ruszył program “Mieszkanie bez wkładu własnego”. Skierowany jest on do osób od 20. do 40. roku życia, które chcą zakupić swoje własne mieszkanie, ale nie posiadają oszczędności, które pozwoliłyby im na kredyt hipoteczny. Program gwarantuje 20% wkładu własnego, jeżeli jego wartość nie przekracza 100 tysięcy. To atrakcyjna oferta, idealna dla rodzin, ponieważ BGK spłaci 20 tyś. złotych z pożyczki, jeśli w rodzinie urodzi się drugie dziecko. BGK spłaci 60 tyś. złotych jeśli pojawi się trzecie i kolejne dziecko.