Uzyskanie środków finansowych od firmy zewnętrznej może okazać się problematyczne. Decyzja o przyznanie środków zależna jest bowiem od określenia naszej zdolności do terminowego zwrotu całości kwoty. Przy określeniu tejże zdolności istotne są zarobki oraz wkład własny. Jeśli jednak mamy w swoim posiadaniu jakąś nieruchomość, może być ona traktowana jako zabezpieczenie potrzebnych nam środków. Oznacza to, że przekazując dom pod hipotekę, znacznie łatwiej uzyskać niezbędne nam środki finansowe.

Co to znaczy oddać dom pod hipotekę?

Istnieją różne formy zabezpieczenia finansowego, które banki biorą pod uwagę podczas przyznawania, np. kredytów. Istnieje również wiele różnych rodzajów kredytów i każdy ma inną charakterystykę. Tym bardziej warto więc zastanowić się co to jest kredyt na dom pod hipotekę i jakie niesie korzyści. Podstawą przyznania kredytu pod hipotekę domu jest posiadanie dokumentów potwierdzających, że masz do niego pełne prawa. Dokumentem takim może być na przykład potwierdzony notarialnie akt własności nieruchomości.

Kredyt na dom pod hipotekę oznacza więc, że nieruchomość może zostać zajęta przez wierzyciela w wypadku, kiedy dłużnik nie wywiążę się z założeń umowy.

Jak działa kredyt na dom pod hipotekę?

Ogólna zasada działania kredytu na dom pod hipotekę jest w gruncie rzeczy prosta. Na początku wymagane jest okazanie potwierdzenia własności nieruchomości. Przedstawienie podobnego dokumentu jest bowiem niezbędne, ponieważ nieruchomość będzie stanowiła główną formę zabezpieczenia w sytuacji przekazania środków finansowych. Spowoduje to również dodanie wzmianki o hipotece do akt notarialnych. Wzmianka ta jest tu kluczowa, ponieważ będzie decydowała o losie nieruchomości w wypadku niewywiązania się dłużnika z założeń umowy.

Istotnym jest również, że każdy bank ma prawo samodzielnie określić wartość danej nieruchomości. Będzie to miało wpływ na wysokość całego zabezpieczenia kredytu.

Czym różni się kredyt na dom od oddania domu pod hipotekę?

Kredyt pod hipotekę domu to nie to samo co kredyt hipoteczny czy po prostu kredyt na dom. Główną różnicą jest tu cel, na który można przeznaczyć środki, oraz wkład własny i jego rodzaj. Kredyt na dom, znany również jako kredyt hipoteczny, to przyznanie środków wyłącznie na cele związane z konkretną nieruchomością. Natomiast kredyt na dom pod hipotekę to przyznanie środków, które mogą być rozdysponowane w inny sposób. Różnica polega na tym, że kredyt na dom pod hipotekę zakłada nałożenie hipoteki na konkretną nieruchomość, którą już posiadamy. Nieruchomość ta może również wchodzić w skład wkładu własnego.

Dom pod hipotekę jest więc zagadnieniem, które warto pogłębić. Bliskość nazw z innymi formami uzyskania środków finansowych może być w tym przypadku zwodnicza, ale jest istotna ze względu na zasady działania tych usług.